รถทัวร์บุรีรัมย์

รถทัวร์ไปบุรีรัมย์ มีเที่ยวรถทัวร์ที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไป จ.บุรีรัมย์ แสดงข้อมูลจากการค้นหาในระบบจองตั๋วรถโดยสารไปจังหวัด บุรีรัมย์ พบว่ามีบริษัททัวร์ บุษราคัมทัวร์, บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด, ภูกระดึงทัวร์, สวัสดีสุรินทร์, กันทรลักษ์ทัวร์, ประหยัดทัวร์, เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ และให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ป.1, วิไอพี 32, ม.4 ข,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จุดจอดรถทัวร์ จ. บุรีรัมย์

จากการค้นหาจุดลงรถทัวร์ในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กำหนดจุดลงรถทัวร์จังหวัดบุรีรัมย์ มีจุดจอดดังนี้ : จุดจอด กม.ศูนย์, จุดจอด ลำปลายมาศ, จุดจอด อ.สตึก, จุดจอดกระสัง, จุดจอดนางรอง, จุดจอดประโคนชัย, จุดจอดพุทไธสง, จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด, จุดจอดหนองกี่, บขส. บุรีรัมย์,

การจองตั๋วรถทัวร์ไปจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถทำรายการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถทัวร์ได้ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไปบุรีรัมย์

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ(บุรีรัมย์) > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที

ตารางเดินรถทัวร์ไป จ.บุรีรัมย์ จากระบบออนไลน์

ตัวอย่างข้อมูลจากระบบออนไลน์ค้นเมื่อ: ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วบริษัททัวร์ชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด กม.ศูนย์
20:00 น.01:20 +1dม.4 พ470บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ลำปลายมาศ
09:00 น.14:19 ป.1293บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:30 น.01:25 +1dป.1293บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.01:49 +1dป.1293บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.สตึก
20:30 น.03:10 +1dVIP 32487ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดกระสัง
09:00 น.14:35 ป.1334บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:30 น.02:10 +1dป.1334บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.02:05 +1dป.1334บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดนางรอง
07:40 น.12:20 ป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
09:00 น.13:06 ป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:40 น.00:20 +1dป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:15 น.00:56 +1dป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
21:30 น.01:36 +1dป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
12:45 น.17:15 ม.4 พ428สวัสดีสุรินทร์รถทัวร์
19:30 น. ม.4 ข463กันทรลักษ์ทัวร์รถทัวร์
20:00 น.00:40 +1dม.4 ข463กันทรลักษ์ทัวร์รถทัวร์
21:35 น.03:05 +1dVIP 32565ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดประโคนชัย
07:40 น.12:50 ป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
09:00 น.13:47 ป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:40 น.00:50 +1dป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:15 น.01:26 +1dป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
21:30 น.02:17 +1dป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
12:45 น.17:35 ม.4 พ428สวัสดีสุรินทร์รถทัวร์
21:45 น.02:35 +1dม.4 พ428สวัสดีสุรินทร์รถทัวร์
19:30 น. ม.4 ข463กันทรลักษ์ทัวร์รถทัวร์
20:00 น.01:00 +1dม.4 ข463กันทรลักษ์ทัวร์รถทัวร์
21:35 น.03:25 +1dVIP 32565ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดพุทไธสง
07:30 น.12:30 ป.1420ประหยัดทัวร์รถทัวร์
08:00 น.13:00 ป.1420ประหยัดทัวร์รถทัวร์
18:30 น.23:30 ป.1420ประหยัดทัวร์รถทัวร์
20:00 น.01:00 +1dป.1420ประหยัดทัวร์รถทัวร์
20:00 น.01:40 +1dม.4 พ470บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด
20:30 น.02:50 +1dVIP 32487ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดหนองกี่
07:40 น.11:40 ป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:40 น.23:40 ป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
12:45 น.16:45 ม.4 พ428สวัสดีสุรินทร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-บขส. บุรีรัมย์
09:00 น.14:50 ป.1293บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:30 น.01:44 +1dป.1293บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.02:20 +1dป.1293บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
นครราชสีมา แห่งที่ 2-บขส. บุรีรัมย์
14:34 น.16:14 ป.1124บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
00:04 น.01:44 ป.1124บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพเที่ยวรถทัวร์ไป จ. บุรีรัมย์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ภาพแสดงตัวอย่างเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋ว รถทัวร์บุรีรัมย์ จุดจอดรถทัวร์ จุดจอด กม.ศูนย์, จุดจอด ลำปลายมาศ, จุดจอด อ.สตึก, จุดจอดกระสัง, จุดจอดนางรอง, จุดจอดประโคนชัย, จุดจอดพุทไธสง, จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด, จุดจอดหนองกี่, บขส. บุรีรัมย์, ค้นเมื่อปี 2566

รถทัวร์ไปบุรีรัมย์

ช่องทางชำระเงิน เมื่อจองตั๋วรถทัวร์ไป จ. บุรีรัมย์

ช่องทางในการชำระเงินค่าตั๋วเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง รถทัวร์ไปบุรีรัมย์ มีช่องทางดังนี้

  • จ่ายผ่านแอปธนาคารสแกน QR-Code (แนะนำสะดวกมาก)
  • 7-Eleven
  • บัตรเครดิต
  • จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+
  • เคาน์เตอร์ Big C
--ads here--

. แนะนำ .
Android App – จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
มีติดเครื่องเช็คเที่ยวรถตลอด 24 ชม.

โหลดแอปติดตั้ง ค้นหาได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์ จองตั๋วรถทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง

ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ ลงรถทัวร์ที่จุดจอด จุดจอด กม.ศูนย์, จุดจอด ลำปลายมาศ, จุดจอด อ.สตึก, จุดจอดกระสัง, จุดจอดนางรอง, จุดจอดประโคนชัย, จุดจอดพุทไธสง, จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด, จุดจอดหนองกี่, บขส. บุรีรัมย์, สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ที่นี่ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11 หรือ บัตรเครดิต หรือ พร้อมเพย์ หรือ สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+ โดยเส้นทางดังกล่าวมีรถทัวร์บุษราคัมทัวร์, บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด, ภูกระดึงทัวร์, สวัสดีสุรินทร์, กันทรลักษ์ทัวร์, ประหยัดทัวร์, เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์